leone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leone.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • leone

    the basic unit of money in Sierra Leone; equal to 100 cents

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).