leon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • leon

    a historical area and former kingdom in northwestern Spain

    a city in northwestern Spain at the foot of the Cantabrian Mountains

    a city in central Mexico

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).