leonurus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leonurus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leonurus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leonurus.

Từ điển Anh Việt

 • leonurus

  /liə'nju:rəs/

  * danh từ

  (thực vật học) cây ích mẫu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • leonurus

  genus of stout Old World herbs having flowers in whorls

  Synonyms: genus Leonurus