leonurus cardiaca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leonurus cardiaca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leonurus cardiaca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leonurus cardiaca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • leonurus cardiaca

    Similar:

    motherwort: bitter Old World herb of hedgerows and woodland margins having toothed leaves and white or pale pink flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).