leonard marx nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leonard marx nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leonard marx giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leonard marx.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • leonard marx

    Similar:

    marx: United States comedian; one of four brothers who made motion pictures together (1891-1961)

    Synonyms: Chico

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).