leonotis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leonotis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leonotis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leonotis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • leonotis

    small genus of tropical herbs and subshrubs of South Africa

    Synonyms: genus Leonotis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).