leontopodium alpinum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leontopodium alpinum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leontopodium alpinum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leontopodium alpinum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • leontopodium alpinum

    Similar:

    edelweiss: alpine perennial plant native to Europe having leaves covered with whitish down and small flower heads held in stars of glistening whitish bracts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).