edelweiss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edelweiss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edelweiss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edelweiss.

Từ điển Anh Việt

 • edelweiss

  /'eidlvais/

  * danh từ

  (thực vật học) cây nhung tuyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • edelweiss

  alpine perennial plant native to Europe having leaves covered with whitish down and small flower heads held in stars of glistening whitish bracts

  Synonyms: Leontopodium alpinum