leontocebus oedipus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leontocebus oedipus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leontocebus oedipus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leontocebus oedipus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • leontocebus oedipus

    Similar:

    pinche: South American tamarin with a tufted head

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).