leonberg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

leonberg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm leonberg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của leonberg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • leonberg

    a large dog (usually with a golden coat) produced by crossing a St Bernard and a Newfoundland

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).