giga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giga.

Từ điển Anh Việt

  • giga

    (Tech) giga (10 lũy thừa 9), một tỷ