gigantomachy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gigantomachy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gigantomachy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gigantomachy.

Từ điển Anh Việt

  • gigantomachy

    * danh từ

    trận chiến đấu của những người khổng lồ (thần thoại Hy-lạp)