gigantean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gigantean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gigantean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gigantean.

Từ điển Anh Việt

  • gigantean

    * tính từ

    khổng lồ