gigabit ethernet alliance (gea) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gigabit ethernet alliance (gea) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gigabit ethernet alliance (gea) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gigabit ethernet alliance (gea).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gigabit ethernet alliance (gea)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Liên minh Ethernet Gigabit