gigabytes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gigabytes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gigabytes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gigabytes.

Từ điển Anh Việt

  • gigabytes

    đn vị đo thông tin tin học