giga...(g) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giga...(g) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giga...(g) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giga...(g).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • giga...(g)

    * kỹ thuật

    tần số

    điện:

    bằng 10 mũ 9