gigantocyte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gigantocyte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gigantocyte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gigantocyte.

Từ điển Anh Việt

  • gigantocyte

    * danh từ

    tế bào khổng lồ