giga bit interface connector (gbic) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giga bit interface connector (gbic) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giga bit interface connector (gbic) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giga bit interface connector (gbic).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • giga bit interface connector (gbic)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đầu nối giao diện Giga bít