gigaflops nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gigaflops nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gigaflops giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gigaflops.

Từ điển Anh Việt

  • gigaflops

    (Tech) một tỷ FLOP ( một tỷ phép tính điểm di động mỗi giây)