gigaherts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gigaherts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gigaherts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gigaherts.

Từ điển Anh Việt

  • gigaherts

    * danh từ

    xem gigacycle