giant star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant star.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • giant star

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  sao khổng lồ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • giant star

  a very bright star of large diameter and low density (relative to the Sun)

  Synonyms: giant