giant hyssop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant hyssop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant hyssop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant hyssop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • giant hyssop

    any of a number of aromatic plants of the genus Agastache

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).