giant packet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant packet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant packet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant packet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • giant packet

    * kinh tế

    hộp khổng lồ