giant fern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant fern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant fern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant fern.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • giant fern

    Similar:

    angiopteris: highly variable species of very large primitive ferns of the Pacific tropical areas with high rainfall

    Synonyms: Angiopteris evecta

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).