giant cement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant cement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant cement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant cement.

Từ điển Anh Việt

  • giant cement

    /'dʤaiəntsi'ment/

    * danh từ

    xi măng hảo hạng