giant clam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant clam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant clam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant clam.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • giant clam

    a large clam inhabiting reefs in the southern Pacific and weighing up to 500 pounds

    Synonyms: Tridacna gigas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).