giantess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giantess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giantess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giantess.

Từ điển Anh Việt

  • giantess

    /'dʤaiəntis/

    * danh từ

    người đàn bà khổng lồ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • giantess

    a female giant