giant-powder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant-powder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant-powder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant-powder.

Từ điển Anh Việt

  • giant-powder

    /'dʤaiənt,paudə/

    * danh từ

    thuốc nổ có sức công phá mạnh