giant lanterns nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

giant lanterns nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm giant lanterns giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của giant lanterns.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • giant lanterns

    * kinh tế

    quảng cáo đèn lồng khổng lồ