geodetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic.

Từ điển Anh Việt

 • geodetic

  /,dʤi:ou'detik/ (geodesis) /,dʤi:ou'desik/

  * tính từ

  (thuộc) đo đạc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • geodetic

  * kỹ thuật

  đường trắc địa

Từ điển Anh Anh - Wordnet