geodetic parallaxes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic parallaxes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic parallaxes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic parallaxes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geodetic parallaxes

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vĩ tuyến trắc địa