geodetic party nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geodetic party nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geodetic party giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geodetic party.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • geodetic party

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đội trắc địa

  cơ khí & công trình:

  tổ trắc địa