flat extension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flat extension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flat extension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flat extension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flat extension

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mở rộng phẳng