flat cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flat cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flat cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flat cap.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • flat cap

    Similar:

    cloth cap: a flat woolen cap with a stiff peak

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).