flatuous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flatuous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flatuous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flatuous.

Từ điển Anh Việt

  • flatuous

    * tính từ

    xem flatulent