flat-top nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flat-top nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flat-top giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flat-top.

Từ điển Anh Việt

 • flat-top

  /'flættɔp/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tàu sân bay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flat-top

  Similar:

  flat-topped: having a flat or flattened upper surface