corn pone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corn pone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corn pone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corn pone.

Từ điển Anh Việt

  • corn pone

    * danh từ

    bánh ngô nướng hoặc rán