corn-fed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corn-fed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corn-fed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corn-fed.

Từ điển Anh Việt

 • corn-fed

  /'kɔ:n'fed/

  * tính từ

  nuôi bằng ngô

  (từ lóng) mập mạp; khoẻ mạnh, tráng kiện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • corn-fed

  fed on corn

  corn-fed livestock

  strong and healthy but not sophisticated