cornily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cornily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cornily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cornily.

Từ điển Anh Việt

  • cornily

    xem corny