corn-cob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corn-cob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corn-cob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corn-cob.

Từ điển Anh Việt

  • corn-cob

    /'kɔ:nkɔb/

    * danh từ

    lõi ngô