corniced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corniced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corniced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corniced.

Từ điển Anh Việt

 • corniced

  /'kɔ:nist/

  * tính từ

  có gờ; có mái đua

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • corniced

  * kỹ thuật

  có gờ

  xây dựng:

  có mái đua