cornuto nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cornuto nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cornuto giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cornuto.

Từ điển Anh Việt

  • cornuto

    * danh từ

    người chồng bị cắm sừng