corniche nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corniche nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corniche giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corniche.

Từ điển Anh Việt

  • corniche

    * danh từ

    con đường đắp dọc bờ biển