corn fritter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corn fritter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corn fritter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corn fritter.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • corn fritter

    fritter containing corn or corn kernels

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).