context editing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

context editing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm context editing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của context editing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • context editing

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  soạn thảo theo ngữ cảnh

  sự biên tập ngữ cảnh

  sự hiệu chỉnh ngữ cảnh