contextural nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contextural nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contextural giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contextural.

Từ điển Anh Việt

  • contextural

    xem contexture