contextual sequence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contextual sequence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contextual sequence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contextual sequence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contextual sequence

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trình tự theo ngữ cảnh