context-sensitive grammar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

context-sensitive grammar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm context-sensitive grammar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của context-sensitive grammar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • context-sensitive grammar

  * kỹ thuật

  nhạy ngữ cảnh

  toán & tin:

  ngữ pháp nhạy ngữ cảnh

  ngữ pháp theo ngữ cảnh