cold setting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold setting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold setting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold setting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cold setting

  * kỹ thuật

  lắng lạnh

  cơ khí & công trình:

  sự hóa cứng do nguội

  hóa học & vật liệu:

  sự hóa cứng nguội