coldly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coldly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coldly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coldly.

Từ điển Anh Việt

 • coldly

  /'kouldli/

  * phó từ

  lạnh nhạt, hờ hững, nhẫn tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • coldly

  in a cold unemotional manner

  he killed her in cold blood

  Synonyms: in cold blood